Kurs detaljar:
På mine tromme kurs vil me gå igjennom forskjellige og nyttige grooves i genrar som Pop, Rock, Metal, Funk, R & B, Blues, Country, Jazz og Reggae.
Slag teknikk, fot teknikk, timing, metronom, notar, solo, improvisasjon og generelt trommesett spel m.m. er ting som og inngår i kursa mine.
 
Det er plass til inntil fem stk. på mine tromme kurs, i aldersgruppa  5-10 klasse + vaksne. Det er ein fordel med eige trommesett heime, men ein kan og øve med f.eks. tromme pad.
Mot eit tillegg på kr. 200,- kan eg komme og undervise deg heime (Kun Lørenskog/Gjerdrum/Jessheim og omegn området).
 
Kurs pakke prisar
10 timar – 30 min. kr. 2500,-  ( fyrste time gratis )
14 timar – 30 min. kr. 3200,-  ( fyrste time gratis )
20 timar – 30 min. kr. 4500,-  ( fyrste time gratis )
 
SKYPE/Zoom
Skriv litt om nivået ditt og evt. kva du har lyst til å fokusere på under Skype/Zoom møtet via mail til: kultrommis@gmail.com
Pris kr. 300,- for 45 min.
 
Dagskurs 
Her brukar me 8 timar saman ved Øvingshotellet i Oslo. Denne dagen vil kunne inspirere deg på ein måte som individuelle timar ikkje klarar.
Pris Kr. 1800,- cymbalar kan leigast der og dekkjast saman med romleiga av eleven.
(det er mogleg at fleire kan gå saman å spleise)
 

Føresetnad for alle tilbod:

Ved inngåing av avtale skal heile summen betalast i sin heilhet via Vipps eller faktura.

Timane kan endrast inntil 24 timar i førevegen.

Person til person undervisning vil være på og i området rundt Lørenskog.

Ps. Fråvær av time refunderast ikkje.
 
 
Velkommen til trommekurs !