Om du ikkje har ditt eige trommesett kan du leige eit av Kul Trommis for evt. å finne ut om du ynskjer å kjøpe eit sjølv eller berre ynskjer å øve mykje ei helg.

Pris trommer: Pearl Master Studio – 22 basstromme, 10, 12, 14 tammar og 6,5 X 14 Skarp.
Kr.900,-

Cymbalar: Blanding av Paiste Line og Zildjian. Hi-Hat AZ 13.
Kr.600,-

Komplett med trommestol, stativ og til køyring og henting frå fredag ettermiddag til søndag ettermiddag:
Kr.1800,-

Alle trommene er i polstra bagger.

Forutsetnad for alle tilbod er at dei betalast i sin heilheit via betalings alternativa, Vipps eller faktura umiddelbart etter inngåing av avtale. Eleven er personleg ansvarleg for evt. oppståtte skader på utstyr under leigeperioden.